Tuesday, March 28, 2006

Ilm al' Haq With Haqq al'Yakin and Haqqul Minan'nas For Haqqul Minallah"Dari tanah kita datang,
Kepada tanah kita kembali" -InnaLillah Wal inna Lilah Hirajiun

No comments: